Worldwide Webb giải thích vai trò của khả năng tương tác trong Web3

Đăng ngày 12/11/2022
Trò chuyện với Thomas Webb- người sáng lập Worldwide Webb, NFT tiết lộ tác động và khả năng tương tác của Web3 và Metaverse.
Vào ngày 11 tháng 11, NFTamondsz, một Twitter Spaces hai tuần một lần do Alyssa Expósito và Ray Salmond tổ chức, đã gặp gỡ với Thomas Webb, người sáng lập trò chơi avatar tương thích Worldwide Webb, để thảo luận về việc tích hợp khả năng tương tác trong Web3 và Metaverse.
Theo định nghĩa, khả năng tương tác là một tính năng của Web3 theo đó một sản phẩm hoặc hệ thống có thể hoạt động liền mạch trên các nền tảng với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Webb định nghĩa khả năng tương tác đơn giản là “tạo mã thông báo— mã thông báo không thể sử dụng được (NFT)” vì ở cấp độ cơ bản nhất, không ai có thể kiểm soát nó ngoài người tạo.
Nhưng khả năng tương tác hiện hoạt động như thế nào trong Web3, và tác động tiềm tàng của nó là gì?

Thực thi khả năng tương tác theo cách “đúng”

Khi thảo luận về cách các ứng dụng có thể tương tác có thể tạo ra tác động sâu sắc, Webb đã mô tả sự sáng tạo mà ông đã thấy từ các cộng đồng và thương hiệu NFT.
Cho dù xuất phát từ việc “tạo ra sản phẩm, tạo ý tưởng hay tạo ra trải nghiệm”, Webb tin rằng việc cho phép tạo ra tài sản trí tuệ (IP) cho phép người dùng thể hiện lòng trung thành của họ và theo cách khác là thành tích của họ.
Theo Webb, khả năng tương tác dường như cũng hoạt động song song với các trải nghiệm được hỗ trợ bởi mã thông báo. Về bản chất, người dùng có thể đến gần hơn với trải nghiệm đích thực bằng cách sử dụng mã thông báo mà họ nắm giữ làm thẻ truy cập để tham dự các sự kiện và nhận đặc quyền.
Sự tích hợp này cho phép các thương hiệu cộng tác chéo, tiếp cận người dùng của họ và tạo ra sự gia tăng giá trị, hay như Webb nói, “giá trị vô hạn”.

Có khả năng tương tác trên các lĩnh vực

“Khả năng tương tác có thể là xương sống của mọi thứ,” Webb nói khi được hỏi về khả năng tương tác của các lĩnh vực có thể xâm nhập vào.
Đối với Webb, các nền tảng dựa trên dữ liệu và minh bạch hơn có thể sẽ mang lại nhiều sự hợp tác và tham gia hơn giữa các công ty công nghệ. Cuối cùng, Webb tin rằng thương mại điện tử, trải nghiệm sáng tạo và thậm chí cả các khái niệm như bản sắc và chủ quyền bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi khái niệm về khả năng tương tác.
Tuy nhiên, ngay cả với khả năng tương tác là nền tảng của Web3, Webb đã thể hiện tính không thể tránh khỏi của rủi ro và thách thức liên quan đến việc tạo ra một tiêu chuẩn phù hợp với tất cả các quốc gia. Theo Webb, sự hiện diện của các cơ quan quản lý tập trung có thể tiếp tục hạn chế thử nghiệm và tăng trưởng.
Tổng hợp: Coinf0
Tham gia cộng đồng CoinF0 trên Telegram để cập nhật tin tức thị trường Crypto nhanh nhất và tiếp cận thông tin những dự án tiềm năng
Tham Gia CoinF0 Ngay