Phân Tích Kĩ Thuật

Hướng dẫn anh em sử dụng các chỉ báo để phân tích kĩ thuật thị trường. Mỗi loại chỉ báo đều có cách sử dụng và ứng dụng riêng. Nhưng anh em cũng không nên lạm dụng phân tích kĩ thuật quá để all in tài sản. Mọi thứ đều có xác suất. mà dù đường giá phản ánh thị trường nhưng hành động của thị trưởng thì khó mà có thể đoán biết được. CoinF0 gửi đến anh rm chuyên mục hướng dẫn phân tích kĩ thuật để anh em tự tin hơn khi giao dịch đầu tư crypto