Liên minh lưu trữ phi tập trung tìm cách thu hẹp khoảng cách Web3 bằng giáo dục và vận động

Đăng ngày 01/11/2022
Tổ chức cho biết rằng họ dự định thúc đẩy nhận thức và áp dụng các công nghệ phi tập trung và Web3, chẳng hạn như Filecoin, IPFS và Libp2p.
Mạng lưu trữ phi tập trung Filecoin đã hợp tác với Phòng thí nghiệm giao thức và những người tham gia khác trong hệ sinh thái Web3 để khởi động Liên minh lưu trữ phi tập trung. Theo thông báo, một trong những mục tiêu chính của liên minh mới được thành lập là giúp các doanh nghiệp Web2 chuyển đổi sang Web3 thông qua giáo dục, vận động và thực hành tốt nhất.
Alliance cho biết họ hy vọng đạt được điều này bằng cách tập hợp các quan điểm đa dạng từ các công ty hàng đầu trong ngành Web2 và Web3, chẳng hạn như Advanced Micro Devices, Ernst & Young và nhà cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu Seagate. Tổ chức mong muốn trở thành một không gian đáng tin cậy, nơi các công ty khác nhau có thể hợp tác xung quanh các công nghệ Web3 như lưu trữ phi tập trung để đẩy nhanh việc áp dụng nó.
Nó cũng tìm cách cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu giáo dục và tài nguyên kỹ thuật sẽ cải thiện quá trình tích hợp dữ liệu vào các mạng lưu trữ phi tập trung và giúp các trung tâm dữ liệu mới có thể tham gia vào mạng dễ dàng hơn.
Stefaan Vervaet, trưởng bộ phận phát triển mạng tại Protocol Labs, tuyên bố:
“Với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất trên Web2 và Web3 cùng nhau khám phá tiềm năng chưa được thực hiện của công nghệ phi tập trung, Liên minh này có sức mạnh để thay đổi nền tảng của internet.”
Vào ngày 25 tháng 10, một giải pháp lưu trữ dữ liệu Web3 nhằm tạo ra sự minh bạch cho việc bù trừ các-bon và giải quyết các giải pháp lưu trữ truyền thống cho tất cả các loại tài sản môi trường kỹ thuật số, bao gồm cả tín dụng năng lượng tái tạo. Sáng kiến ​​được thiết kế với mục đích giảm tác động môi trường của Filecoin.
Tổng hợp: Coinf0
Tham gia cộng đồng CoinF0 trên Telegram để cập nhật tin tức thị trường Crypto nhanh nhất và tiếp cận thông tin những dự án tiềm năng
Tham Gia CoinF0 Ngay