Các nhà thanh lý Bahamian từ chối tính hợp lệ của hồ sơ phá sản của FTX tại Hoa Kỳ 

Đăng ngày 17/11/2022
Người thanh lý tạm thời giám sát thủ tục phá sản FTX Digital Markets cho biết FTX không được phép nộp đơn xin phá sản ở Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận của anh ta.
Brian Simms, người thanh lý tạm thời do tòa án chỉ định giám sát thủ tục phá sản của FTX Digital Markets ở Bahamas, đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của hồ sơ phá sản theo Chương 11 của công ty con FTX Trading và 134 chi nhánh khác tại tòa án Delaware vào ngày 14 tháng 11.
Trong tài liệu ngày 15 tháng 11, Simms đã nộp đơn xin Phá sản theo Chương 15 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York, được sử dụng khi đại diện nước ngoài của con nợ tìm kiếm sự công nhận ở Hoa Kỳ đối với thủ tục phá sản nước ngoài đang chờ xử lý.
Trong hồ sơ, Simms lưu ý rằng FTX Digital không phải là một phần của Đơn khởi kiện Delaware và nói với tư cách là người thanh lý tạm thời, anh ta là người duy nhất, “được ủy quyền thực hiện bất kỳ hành động nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc nộp Đơn khởi kiện Delaware”, nói thêm:
“Lệnh thanh lý tạm thời tước bỏ khả năng hành động hoặc thực hiện bất kỳ chức năng nào của các giám đốc của FTX Digital cho hoặc thay mặt cho FTX Digital trừ khi tôi có chỉ thị rõ ràng bằng văn bản.”
Luật sư có trụ sở tại Bahamas lập luận vì ông “không cho phép hoặc phê duyệt, bằng văn bản hay cách khác”, nên ông bác bỏ “tính hợp lệ của bất kỳ nỗ lực có mục đích nào nhằm đặt Chi nhánh FTX vào tình trạng phá sản.”
Ông lưu ý thêm, “Toàn bộ Thương hiệu FTX cuối cùng đã được vận hành từ một địa điểm duy nhất: Bahamas. Tất cả các nhân viên quản lý cốt lõi cũng được đặt tại Bahamas.”
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của FTX được thành lập vào tháng 5 năm 2019 bởi Sam Bankman-Fried (SBF) tại Hồng Kông nhưng sau lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc, SB đã chuyển công ty đến thủ đô Nassau của Bahamian vào tháng 9 năm 2021.
Simms đã không yêu cầu tòa án bác bỏ thủ tục phá sản của Hoa Kỳ, nói rằng “hiện tại không có biện pháp cứu trợ tạm thời nào tìm kiếm lệnh hoặc bác bỏ Chương 11” nhưng yêu cầu tòa án Hoa Kỳ công nhận các hành động pháp lý đang diễn ra ở Bahamas.
Tuy nhiên, anh ấy lưu ý rằng “có thể hiểu được rằng các Chi nhánh FTX đã nộp Chương 11 sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cứu trợ tạm thời được tìm kiếm,” bằng cách nộp đơn của anh ấy.
Chương 11 được các doanh nghiệp sử dụng để giúp họ tổ chức lại các khoản nợ và trả nợ cho các chủ nợ trong khi tiếp tục hoạt động.
Việc bổ nhiệm các nhà thanh lý tạm thời diễn ra sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Bahamian đình chỉ trạng thái đăng ký của FTX và đóng băng tài sản của công ty con tại địa phương vào ngày 10 tháng 11.
Tổng hợp: Coinf0
Tham gia cộng đồng CoinF0 trên Telegram để cập nhật tin tức thị trường Crypto nhanh nhất và tiếp cận thông tin những dự án tiềm năng
Tham Gia CoinF0 Ngay