Các khối Ethereum tăng dữ dội sát tổng kiểm duyệt công đồng nhờ tuân thủ OFAC

Đăng ngày 05/11/2022
Việc đúc các khối Ethereum tuân thủ OFAC hàng ngày đã tăng lên 73%, đồng nghĩa với mối lo ngại về kiểm duyệt của cộng đồng tăng lên.
Việc kiểm duyệt ở cấp độ giao thức là ngăn cản mục tiêu của hệ sinh thái tiền điện tử có tính mở và dễ tiếp cận, nên cộng đồng sử dụng tiền điện tử đã theo dõi sự tuân thủ ngày càng tăng của Ethereum với các tiêu chuẩn do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đưa ra. Trong 24 giờ qua, mạng Ethereum đã được phát hiện là thực thi tuân thủ OFAC trên 73% khối của nó.
Ethereum có 73% khối tuân thủ OFAC. Nguồn: mevwatch.info
Vào tháng 10 năm 2022, Cointelegraph đã báo cáo về những lo ngại về kiểm duyệt ngày càng tăng sau khi 51% khối Ethereum được phát hiện tuân thủ các tiêu chuẩn OFAC. Tuy nhiên, dữ liệu từ mevWatch xác nhận rằng việc khai thác các khối tuân thủ OFAC hàng ngày đã tăng lên 73% kể từ ngày 3 tháng 11.
Xu hướng tuân thủ PFAC của Ethereum. Nguồn: mevwatch.info
Một số rơle MEV-Boost – được quy định theo OFAC – sẽ kiểm duyệt một số giao dịch nhất định. Do đó, để đảm bảo tính trung lập của Ethereum, mạng cần phải áp dụng một rơle MEV-Boost không kiểm duyệt.
Trình xác thực Ethereum có thể giảm sự tuân thủ OFAC bằng cách loại bỏ các rơle trong cấu hình MEV-Boost của họ để kiểm duyệt các giao dịch, chẳng hạn như BloXroute Max Profit, BloxRoute Ethical, Manifold và Relayooor.
Tuân thủ OFAC cho phép cơ quan chính phủ Hoa Kỳ thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại. Trước đây, cơ quan này đã xử phạt Tornado Cash và một số địa chỉ Ethereum.
Tính đến ngày hôm nay, 45% tất cả các khối Ethereum được coi là tuân thủ OFAC. Việc áp dụng chính thống Bitcoin và Ethereum đã tăng nhanh sau khi UnionBank, một trong những ngân hàng toàn cầu lớn nhất ở Philippines, ra mắt giao dịch tiền điện tử với sự hợp tác của một công ty tiền điện tử Metaco của Thụy Sĩ.
Tổng hợp: Coinf0
Tham gia cộng đồng CoinF0 trên Telegram để cập nhật tin tức thị trường Crypto nhanh nhất và tiếp cận thông tin những dự án tiềm năng
Tham Gia CoinF0 Ngay