Bankman-Fried hỗ trợ kiểm tra kiến ​​thức miễn phí cho các nhà giao dịch phái sinh bán lẻ, thử đi chờ chi

Đăng ngày 17/10/2022
Người sáng lập FTX cho biết một bài kiểm tra kiến ​​thức dành cho khách hàng bán lẻ phái sinh nhưng có vẻ như nó không hiệu quả lắm đối với tiền điện tử.
Người sáng lập đồng Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX – Sam Bankman-Fried đã ủng hộ ý tưởng về các bài kiểm tra kiến ​​thức và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ nhưng Sam cũng chia sẻ luôn rằng nó không nên chỉ dành riêng cho tiền điện tử.
Bankman-Fried đã tweet suy nghĩ của mình để đáp lại một ý tưởng được đưa ra bởi ủy viên Christy Goldsmith Romero – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào ngày 15 tháng 10. Khẳng định việc thành lập danh mục “nhà đầu tư bán lẻ hộ gia đình” cho giao dịch phái sinh có thể mang lại sự bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn.
Romero cho biết ngày càng có nhiều nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào thị trường phái sinh và kêu gọi CFTC tách các nhà đầu tư này ra khỏi các cá nhân chuyên nghiệp có giá trị ròng cao và sở hữu “các tiết lộ được viết theo cách mà những người bình thường hiểu hoặc có thể sử dụng khi cân các quy tắc về việc sử dụng đòn bẩy.”
Giao dịch phái sinh là khi các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, tiền pháp định hoặc tiền điện tử thông qua việc mua và bán các hợp đồng phái sinh, có thể liên quan đến đòn bẩy.
Người sáng lập FTX cho biết anh “100%” đồng ý với việc bắt buộc tiết lộ và kiểm tra kiến ​​thức cho tất cả Người bán kiếm hoa hồng trong tương lai (FCM) và Thị trường hợp đồng được chỉ định (DCM), những người phải đối mặt với các nhà giao dịch bán lẻ cũng đều rất cần.
Tuy nhiên, Sam nói thêm rằng việc tiết lộ và thử nghiệm không quá hiệu quả đối với tiền điện tử, cho thấy những điều này chỉ phù hợp với tất cả các sản phẩm phái sinh.
DCM là sàn giao dịch phái sinh do CFTC quản lý mà trên đó các sản phẩm như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai được cung cấp chỉ có thể được truy cập thông qua FCM, nơi chấp nhận hoặc thu hút các lệnh mua và bán trên hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng có quyền chọn tương lai từ khách hàng.
Nhận xét của Bankman-Fried được đưa ra khi FTX.US – tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ của FTX đang muốn khởi chạy giao dịch phái sinh tiền điện tử và sàn giao dịch này đã tạo ra một bài kiểm tra kiến ​​thức có thể được sử dụng cho nền tảng của mình theo Bankman-Fried.
CFTC đang tăng cường nỗ lực để trở thành cơ quan quản lý được lựa chọn cho thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ khi các lời kêu gọi về sự rõ ràng về quy định trở nên dai dẳng hơn.
Ngày 27 tháng 9, Ủy viên CFTC Caroline Pham cho biết cơ quan quản lý nên tạo ra một văn phòng tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ tiền điện tử để mở rộng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, văn phòng được đề xuất sẽ được mô phỏng theo một văn phòng tương tự tại Ủy ban An ninh và Giao dịch (SEC).
Tổng hợp: Coinf0
Tham gia cộng đồng CoinF0 trên Telegram để cập nhật tin tức thị trường Crypto nhanh nhất và tiếp cận thông tin những dự án tiềm năng
Tham Gia CoinF0 Ngay